Sa Aking Paglalakbay (PART VI) "Tourguides" - Mukha sa likod ng Magagandang Litrato

Sa Aking Paglalakbay (PART VI) "Tourguides" - Mukha sa likod ng Magagandang Litrato

ArtRosalejos travel blog images


Sa Aking Paglalakbay (PART VI)
"Tourguides" - Mukha sa likod ng Magagandang Litrato


Sa tuwing ako'y naglalakbay, lagi kong sinasabi that we must talk to locals. Sa aking mga napuntahan, tila yata mayroon talagang mga taong masasabi kong bahagi na ng aking paglalakbay, sila yung mga mahal nating tourguides.

Sila ay bahagi ng aking bawat kuwento, bawat adventures at mga nakakamanghang mga litrato. Sila ay mga taong buwis buhay makonan kalang ng magandang angulo. Sa aking mga nagdaang travels at adventures ay natunghayan ko ang kanilang mga buhay, katulad din natin, may pangarap na nais maabot.

Sa kanilang bawat ngiti ay may hirap na kumukubli. Sa bawat tanong na, 'sir okay kalang ba?' ay sila ang hindi okay. Sa bawat akay na kanilang ginagawa para sa atin, ay sana'y akay din ang ating ibigay.

Oo, kanilang trabaho ang pagsasabuhay na tinatawag na 'customer service' at sila yata ang mga taong hindi ko makakalimutan at nakatatak sa aking isipan sa mga destinasyong aking napuntahan.

Sila ay mga taong 'all in one' dahil sila ay mga bangkero, photographer, habal-habal driver at tagahanda ng ating makakain lalo na sa mga destinasyong isla.

Kaya, mga kuya at minamahal kong tourguides, thumbs up sa inyo. At sana tayong mga manlalakbay, sana'y thank you lang at tip ang mabigay sa kanila. Dahil sa ating mga ngiti, ay kasiyahan din sa kanilang mga labi. Sana, sa mga kaibigan kong manlalakbay katulad ko, ang mga tourguides na ito ay ating pahalagahan dahil sa kanila, naging maganda ang naging simula at katapusan ng ating karanasan sa mga destinasyon kung saan sila'y nagbigay buhay sa ating paglalakbay.

Sila ang mga tourguides, mga tinaguriang mukha sa likod ng mga nakakamanghang litrato at mga alaalang hindi kailanman malilimutan. Kaya sa mga tourguides na nakilala ko sa buong Pilipinas, wala man akong pictures ng iilan sa inyo, alam ninyo kong sino kayo. At mula sa ArtR Travel Diary, maraming-maraming salamat po.

Sa aking paglalakbay...


Add ArtRosalejos to your subscriptions feed

ArtRosalejos travel blog imagesLeave a Comment:

Or Sign Up To Leave A Comment

To notify a previous commenter, mention their user name: @peter or @peter-smith if there are spaces.


Create Your Free Travel Blog

Join others and Track That Travel

Track That Travel

travel blog, free travel blog travel blog, free travel blog travel blog, free travel blog

® 2018 Track That Travel